Księgowość i podatki Blog

0

Rachunkowość zarządcza. Cele, zasady, funkcje

Rachunkowość zarządcza, inaczej określana również mianem rachunkowości menadżerskiej, jest częścią rachunkowości, która ogólnie rzecz ujmując, służy potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość zarządcza dostarcza bowiem danych niezbędnych do podejmowania bieżących i ważnych rozwojowo decyzji , a także dostarcza informacji, które w późniejszym etapie prowadzenia działalności mają kluczowy wpływ na planowanie i podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych oraz kontrolnych. Takowe decyzje podejmowane są zazwyczaj w oparciu o wyspecjalizowane techniki i procedury, jak chociażby: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę kosztów. Rachunkowość zarządcza – cele Podstawowym zadaniem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie kierownictwu kluczowych informacji wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących działania jednostki... czytaj dalej

0

Rachunkowość budżetowa. Co to jest i na czym polega?

Rachunkowość budżetowa dotyczy jednostek sektora budżetowego. Dostarcza informacje finansowe o wykonaniu poszczególnych budżetów, niezbędnych w procesach ich planowania, analizowania oraz kontroli. W tym miejscu warto nakreślić, że jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki z budżetu, a uzyskane dochody odprowadzają odpowiednio albo na rachunek dochodów budżetu państwa, albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przewidziano jednak odstępstwa od tych zasad, a te dotyczą przede wszystkim państwowych lub samorządowych jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty. Oznacza to, że mogą one gromadzić zrealizowane dochody na specjalnie wydzielonym rachunku bankowym, a potem przeznaczać te dochody na wydatki tychże jednostek. Rachunkowość budżetowa – zasady funkcjonowania Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest... czytaj dalej

0

Jak założyć spółkę z o. o. ?

W tej poradzie poruszymy kwestię jak wygląda procedura zakładania spółki z o.o. oraz jakie koszty się z tym wiążą. Omówimy to zagadnienie, ponieważ do naszego wirtualnego biura w Warszawie zgłaszają się osoby nie do końca poinformowane, jak taka procedura powinna przebiegać. Spółka z o.o. może być zawiązana nawet przez jednego wspólnika. Niezależnie jednak od ilości wspólników należy stworzyć umowę spółki z o.o. Umowa ta powinna zostać stworzona przez profesjonalną kancelarię prawną. Najtaniej jest opisać wszystkie wymagania wspólników co do zakładanej spółki naszemu prawnikowi a on zarówno wyceni jak i opracuje umowę spółki przez internet : panel usług prawnych Zgodnie z art. 157 § 2 k.s.h. umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dodatkowo w art. 157 § 1 wskazane zostały elementy konieczne, jakie powinny się znaleźć w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do tych elementów należy m.in.... czytaj dalej

0

Fakty i mity – Prowadzenie księgowości outsourcing kadr i płac w pigułce

No właśnie, zastanawialiście się kiedyś nad prowadzeniem księgowości ? Serwisy księgowości internetowej oferują wiele funkcji ułatwiających zarządzanie księgowością firmy. Oczywiście nie wszystkie z oferowanych rozwiązań muszą się nam przydać. Nie oznacza to jednak, że inni użytkownicy z nich nie korzystają. Dobry serwis księgowości online bierze pod uwagę wszystkich swoich klientów i do nich dostosowuje swoją ofertę. Zazwyczaj jest tak, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest specjalistą w dziedzinie księgowości. Nie szuka też narzędzi usprawniających ten proces. Przedsiębiorcy wolą zlecać zajmowanie się księgowością ich firm osobom lub instytucjom zewnętrznym, np. biurom rachunkowym. Sytuacja ulega zmianie dzięki e-księgowości. Pozwala ona przedsiębiorcom na samodzielne prowadzenie księgowości, przez co oszczędzają swój czas (sic!) i pieniądze. Główne funkcje jakie oferować powinien serwis księgowości... czytaj dalej