Miesięczne Archiwum: Grudzień 2017

0

Progi podatkowe 2018 – co warto o nich wiedzieć?

Pomimo planowanych zmian w sposobie rozliczenia PIT-ów na rok 2018, chodzi tu głównie o wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku, progi podatkowe pozostają bez zmian w porównaniu z rokiem 2017. Zatem nada obowiązywać będą dwa podstawowe progi podatkowe: Pierwszy próg podatkowy: 18% dla kwoty do 85 528 zł; Drugi próg podatkowy: 32% dla kwoty powyżej 85 528 zł. Pierwszy stopień podatkowy obowiązuje osoby, które w 2017 roku osiągnęły dochód do 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatnicy zobligowani są rozliczać się zgodnie z drugim progiem podatkowy. Powyższa skala wprowadzona została w 2009 roku i jest zdecydowanie korzystniejsza od tej, która widniała w latach poprzednich. Wcześniej po przekroczeniu kwoty dochody 85 528 zł, należało zapłacić podatek w wysokości 40%. Mimo iż obecnie od kilku już lat progi podatkowe są obniżone, to przez swoją stałość działają na korzyść państwa, które z kolei zyskuje wyższe wpływy z... czytaj dalej

0

Rachunkowość zarządcza. Cele, zasady, funkcje

Rachunkowość zarządcza, inaczej określana również mianem rachunkowości menadżerskiej, jest częścią rachunkowości, która ogólnie rzecz ujmując, służy potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość zarządcza dostarcza bowiem danych niezbędnych do podejmowania bieżących i ważnych rozwojowo decyzji , a także dostarcza informacji, które w późniejszym etapie prowadzenia działalności mają kluczowy wpływ na planowanie i podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych oraz kontrolnych. Takowe decyzje podejmowane są zazwyczaj w oparciu o wyspecjalizowane techniki i procedury, jak chociażby: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę kosztów. Rachunkowość zarządcza – cele Podstawowym zadaniem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie kierownictwu kluczowych informacji wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących działania jednostki... czytaj dalej

0

Rachunkowość budżetowa. Co to jest i na czym polega?

Rachunkowość budżetowa dotyczy jednostek sektora budżetowego. Dostarcza informacje finansowe o wykonaniu poszczególnych budżetów, niezbędnych w procesach ich planowania, analizowania oraz kontroli. W tym miejscu warto nakreślić, że jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki z budżetu, a uzyskane dochody odprowadzają odpowiednio albo na rachunek dochodów budżetu państwa, albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przewidziano jednak odstępstwa od tych zasad, a te dotyczą przede wszystkim państwowych lub samorządowych jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty. Oznacza to, że mogą one gromadzić zrealizowane dochody na specjalnie wydzielonym rachunku bankowym, a potem przeznaczać te dochody na wydatki tychże jednostek. Rachunkowość budżetowa – zasady funkcjonowania Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest... czytaj dalej