Rachunkowość budżetowa. Co to jest i na czym polega?

Rachunkowość budżetowa dotyczy jednostek sektora budżetowego. Dostarcza informacje finansowe o wykonaniu poszczególnych budżetów, niezbędnych w procesach ich planowania, analizowania oraz kontroli.

W tym miejscu warto nakreślić, że jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki z budżetu, a uzyskane dochody odprowadzają odpowiednio albo na rachunek dochodów budżetu państwa, albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przewidziano jednak odstępstwa od tych zasad, a te dotyczą przede wszystkim państwowych lub samorządowych jednostek budżetowych działających w sektorze oświaty. Oznacza to, że mogą one gromadzić zrealizowane dochody na specjalnie wydzielonym rachunku bankowym, a potem przeznaczać te dochody na wydatki tychże jednostek.

Rachunkowość budżetowa – zasady funkcjonowania

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany po prostu „planem finansowym jednostki budżetowej”.

W takich jednostkach budżetowych może również występować rodzaj działalności polegający na:

 • wyłącznie nieodpłatnym świadczeniu usług z zakresu użyteczności publicznej;

 • nieodpłatnym świadczeniu usług oraz pobieraniu opłat za część świadczonych usług, ale tylko takich, których wysokość nie ma nic wspólnego z kosztami prowadzenia działalności;

 • nieodpłatnym świadczeniu usług i prowadzeniu działalności w sektorze użyteczności publicznej oraz wytwarzania wyrobów, których ceny zależne są od ponoszonych kosztów prowadzenia działalności;

 • wyłącznie nieodpłatnym świadczeniu usług z zakresu użyteczności publicznej.

Koszty prowadzenia jednostek budżetowych

Koszty rodzajowe państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, zależne są od formy prowadzonej działalności podstawowej i dzielą się na:

 • koszty nieodpłatnej działalności;

 • koszty działalności związanej z uzyskiwaniem przychodów.

Natomiast koszty rodzajowe budżetowych i samorządowych jednostek budżetowych można podzielić na:

 • stanowiące wydatki danego roku budżetowego,

 • stanowiące nieopłacone zobowiązania,

 • amortyzacji, które nie stanowią wydatku.

Jak wynika ze źródeł, koszty stanowiące wydatki poniesione przez jednostki budżetowy finansuje się ze środków otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub od dysponenta części budżetowej. Inaczej sprawa ma się w przypadku jednostek państwowych i samorządowych. Wówczas, gdy jednostki wykonują zadanie określone w ustawie o systemie oświaty, koszty prowadzenia działalności mogą być pokryte z dochodów uzyskiwanych przez te jednostki i gromadzonych na specjalnie wydzielonym do tego rachunku.

W tym miejscu należy przyjąć, że przez koszty inwestycji rozumie się koszty:

 • środków trwałych w budowie,

 • zakupu gotowych środków trwałych.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *